Majiteľ, Jozef Zvara, sa poľnohospodárstvu, potravinárstvu venuje celý svoj aktívny produkčný vek a to viac ako 45 rokov. Lásku k ovčiarstvu zdedil po svojom otcovi. Svoje skúsenosti v súčasnosti odovzdáva svojim synom. Činnosť farmy Zlatý vŕšok je teda vykonávaná nepretržite formou rodinného podniku.

o-nas-farma-zlaty-vrsok

Špecifická horská a podhorská oblasť je určená len pre chov plemien oviec, ktoré boli vyšľachtené na extrémne náročný terén, takýmto je plemeno CIGAJA, ktoré má väčšinové zastúpenie v stáde. Ovce sú z vlastného chovu pri zachovaní prirodzenej obmeny stáda.

Technologické operácie pri výrobe sú výhradne ručné, vzhľad výrobku je pôvodný, podľa príslušného regiónu. Ručný spôsob výroby dáva výrobkom špecifické senzorické vlastnosti, ktoré sú prenesené i do typickej chute vyrábaných výrobkov. Vysoké zastúpenie minerálnych látok v pasienkoch, dáva predpoklad kvalitnej výstupnej suroviny.

o-nas-farma-zlaty-vrsok


Naše certifikáty